Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 11
51. évfolyam
2008. január 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 25/2008/EK rendelete (2008. január 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/41/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 10.) a Számvevőszék hét tagjának kinevezéséről

3

  

2008/42/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 10.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy olasz tagjának kinevezéséről

5

  

2008/43/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a Régiók Bizottsága egy litván tagjának és egy litván póttagjának kinevezéséről

6

  

2008/44/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a Régiók Bizottsága egy görög tagjának kinevezéséről

7

  

2008/45/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy német póttagjának kinevezéséről

8

  

Bizottság

  

2008/46/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 14.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a kutatás területén az „Emberek”, a „Kapacitások” és az „Együttműködés” közösségi egyedi programok egyes területeinek igazgatásával megbízott Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról (1)

9

  

2008/47/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 20.) a földimogyoró és a belőle készített termékek aflatoxintartalmának kimutatására az Amerikai Egyesült Államok által végzett, kivitel előtti ellenőrzések jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 6451. számú dokumentummal történt) (1)

12

  

2008/48/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 20.) az egyes harmadik országokból származó fotózselatin-behozatalra vonatkozó, az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint megállapított átmeneti egészségügyi és bizonyítványkiállítási szabályokról szóló 2004/407/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6487. számú dokumentummal történt)

17

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról (kodifikált változat) szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 304., 2007.11.22.)

23

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office