Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 6
51. évfolyam
2008. január 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 12/2008/EK rendelete (2008. január 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 13/2008/EK rendelete (2008. január 9.) a 955/2005/EK rendelet által az Egyiptomból származó rizsre vonatkozóan megnyitott vámkontingens keretében 2008. január 2-től4-ig benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható meghatározásáról

3

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/4/EK irányelve (2008. január 9.) a 94/39/EK irányelv módosításáról az ellési bénulás csökkentésére szánt takarmányok vonatkozásában (1)

4

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Parlament és Tanács

  

2008/29/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2007. december 18.) a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében történő módosításáról

7

  

2008/30/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2007. december 18.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálásáról

9

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office