Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 5
51. évfolyam
2008. január 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 9/2008/EK rendelete (2008. január 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 10/2008/EK rendelete (2008. január 8.) az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló 458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ESSPROS-alaprendszerben és a nyugdíjban részesülők moduljában használt fogalom-meghatározások, részletes osztályozások és közzétételi szabályok frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (1)

3

 

*

A Bizottság 11/2008/EK rendelete (2008. január 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/27/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2007. december 21.) a 2006-os egyesült királyságbeli madárinfluenza elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek keretében felmerülő kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2007) 6687. számú dokumentummal történt)

15

  

2008/28/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2007. december 21.) a 2006-os dániai madárinfluenza elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek keretében felmerülő kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2007) 6695. számú dokumentummal történt)

17

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office