Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 3
51. évfolyam
2008. január 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 3/2008/EK rendelete (2007. december 17.) a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről

1

  

A Bizottság 4/2008/EK rendelete (2008. január 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 5/2008/EK rendelete (2008. január 4.) az 1282/2001/EK rendelettől a 2007/2008. borászati évre vonatkozó szüreti és termelési jelentés benyújtási határideje tekintetében való eltérésről

12

 

*

A Bizottság 6/2008/EK rendelete (2008. január 4.) a juhhús és a kecskehús magánraktározási támogatására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

13
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office