Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 1
51. évfolyam
2008. január 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1/2008/EK rendelete (2007. december 20.) egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2007/2008 gazdasági év tekintetében történő ideiglenes felfüggesztéséről

1

  

A Bizottság 2/2008/EK rendelete (2008. január 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/20/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 20.) az ipkonazol és a maltodextrin hatóanyagnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2007) 6479. számú dokumentummal történt) (1)

5

  

Európai Központi Bank

  

2008/21/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2007. december 7.) az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozat módosításáról (EKB/2007/19)

7

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office