Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 347
50. évfolyam
2007. december 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

2007/856/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 8.) a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezményhez történő csatlakozásáról

1

  

2007/857/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 8.) a 2005-ös csatlakozási okmány I. mellékletének módosításáról

3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office