Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 346
50. évfolyam
2007. december 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1579/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és az azokra vonatkozó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról

1

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2007/74/EK irányelve (2007. december 20.) a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről

6

 

*

A Tanács 2007/75/EK irányelve (2007. december 20.) a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékekre vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/880/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Franciaország számára a Korzika megyéiben üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának engedélyezéséről

15

  

2007/881/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

17

  

2007/882/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

19

  

2007/883/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Central Bank of Malta külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

20

  

2007/884/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdése a) pontjától, valamint 168. és 169. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról

21

  

Bizottság

  

2007/885/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 26.) a Németországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (1)

23

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2007/886/KKBP

 
 

*

A Politikai és biztonsági bizottság EUPOL AFGH/2/2007 határozata (2007. november 30.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziója (EUPOL AFGHANISTAN) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról

26

 

*

A Tanács 2007/887/KKBP együttes fellépése (2007. december 20.) az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Dárfúr térségben és Szomáliában tevékenykedő missziói számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről

28

  

2007/888/KKBP

 
 

*

A Politikai és biztonsági bizottság EUPT/2/2007 határozata (2007. december 18.) az Európai Uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) vezetőjének kinevezéséről

29

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office