Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 344
50. évfolyam
2007. december 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1577/2007/EK rendelete (2007. december 27.) a Horvátországból, Bosznia és Hercegovinából, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Montenegróból, Szerbiából és Koszovóból származó „baby beef”-termékekre vonatkozóan 2008. évre megállapított vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

1

  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1578/2007/EK határozata (2007. december 11.) a közösségi statisztikai programról (2008–2012) (1)

15

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/872/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 18.) a Malus Mill. fajta szaporító- és ültetvényanyagain a 92/34/EGK tanácsi irányelv alapján 2004-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2008-ban való folytatásáról

44

  

2007/873/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 18.) a Bulgária által benyújtott, a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományokban előforduló szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló nemzeti program jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 6353. számú dokumentummal történt)

45

  

2007/874/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 18.) a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományokban előforduló szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló, Románia által benyújtott nemzeti program jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 6354. számú dokumentummal történt)

46

  

2007/875/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 18.) a 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban és a 2000/96/EK határozatban szereplő fertőző betegségek tekintetében e határozatok módosításáról (az értesítés a C(2007) 6355. számú dokumentummal történt) (1)

48

  

2007/876/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 19.) a 2007/25/EK határozatnak az alkalmazási időszak kiterjesztése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 6395. számú dokumentummal történt) (1)

50

  

2007/877/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 19.) a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezés céljából Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában és Németországban felmerült kiadások fedezésére szolgáló, a 2007-es évre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2007) 6405. számú dokumentummal történt)

51

  

2007/878/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 21.) a Németországban, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6802. számú dokumentummal történt) (1)

54

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2007/879/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2007. december 17.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról (az értesítés a C(2007) 5406. számú dokumentummal történt) (1)

65

 
  

Helyesbítések

 
 

*

A Tanács 2007. június 28-i 754/2007/EK rendelete az 1941/2006/EK, a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK rendeletnek a bizonyos halállományokra vonatkozó halászati lehetőségek és kapcsolódó feltételek tekintetében történő módosításáról (  HL L 172., 2007.6.30.)

70

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office