Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 335
50. évfolyam
2007. december 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1510/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1511/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1385/2007 rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

3

  

A Bizottság 1512/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1384/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

5

  

A Bizottság 1513/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1383/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

7

  

A Bizottság 1514/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

8

  

A Bizottság 1515/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1399/2007/EK rendelet által egyes Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

9

 

*

A Bizottság 1516/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról (1)

10

 

*

A Bizottság 1517/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a 2092/91/EGK tanácsi rendelet III. mellékletének az ökológiai és nem ökológiai takarmány gyártósorának elkülönítésére vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról

13

 

*

A Bizottság 1518/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a vermutra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezelési módjáról

14

 

*

A Bizottság 1519/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a 2430/1999/EK, a 418/2001/EK és a 162/2003/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról (1)

15

 

*

A Bizottság 1520/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről (1)

17

 

*

A Bizottság 1521/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) takarmány-adalékanyagként történő új felhasználásának engedélyezéséről (1)

24

 

*

A Bizottság 1522/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt egységes támogatási rendszer végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

27

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról (1)

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/851/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 10.) a 2006/687/EK, a 2006/875/EK és a 2006/876/EK határozatnak az egyes tagállamok állatbetegségek felszámolását és megfigyelését célzó programjaira, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére irányuló ellenőrzési programjaira nyújtott 2007-es közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5985. számú dokumentummal történt)

47

  

2007/852/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) a 2005/5/EK határozatnak az Asparagus officinalis vetőmagján és szaporítóanyagain a 2002/55/EK tanácsi irányelv szerint elvégzendő közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 6168. számú dokumentummal történt) (1)

57

  

2007/853/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) az Asparagus officinalis vetőmagján és szaporítóanyagain a 2002/55/EK tanácsi irányelv alapján 2005-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2008-ban való folytatásáról (1)

59

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 347., 2006.12.11.)

60

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office