Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 333
50. évfolyam
2007. december 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1495/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1496/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1043/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1497/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról (1)

4

 

*

A Bizottság 1498/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az AKCS/TOT vagy az EK/TOT vegyes származású cukor, illetve cukor- és kakaókeverékekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásának egyedi részletes szabályairól

6

 

*

A Bizottság 1499/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 3846/87/EGK rendelet által a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan bevezetett export-visszatérítési nómenklatúrának a 2008-as évre történő közzétételéről

10

 

*

A Bizottság 1500/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 6-fitáz EC 3.1.3.26 (Ronozyme) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

54

 

*

A Bizottság 1501/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8 (Safizym X) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

57

  

A Bizottság 1502/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 812/2007/EK rendelettel megnyitott, sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

60

  

A Bizottság 1503/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 979/2007/EK rendelettel megnyitott, a sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

61

  

A Bizottság 1504/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 806/2007/EK rendelettel megnyitott, sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

62

  

A Bizottság 1505/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az 533/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

64

  

A Bizottság 1506/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az 539/2007/EK rendelet által a tojás- és ovalbuminágazat egyes termékei tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

66

  

A Bizottság 1507/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az 536/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

68

  

A Bizottság 1508/2007/EK rendelete (2007. december 18.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre a 2172/2005/EK rendeletben szabályozott, 2008-re vonatkozó kontingensre benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

69

  

A Bizottság 1509/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

70

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/846/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 6.) a tagállamok által a közösségi állat-egészségügyi jogszabályok különféle rendelkezéseivel összhangban engedélyezett létesítmények jegyzékeire vonatkozó minta, valamint e jegyzékek Bizottsághoz történő továbbítására vonatkozó szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2007) 5882. számú dokumentummal történt) (kodifikált változat) (1)

72

  

2007/847/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 6.) a Horvátországból vagy a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó Vitis L. növényre a termés kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 5897. számú dokumentummal történt)

78

  

2007/848/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 11.) a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkállományokban előforduló szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 6100. számú dokumentummal történt) (1)

83

  

2007/849/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 12.) a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományokban előforduló szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló, Finnország által benyújtott nemzeti program módosításának jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 6097. számú dokumentummal történt)

85

  

Európai Központi Bank

  

2007/850/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2007. november 22.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, EKB/2001/16 határozat módosításáról (EKB/2007/15)

86

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office