Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 330
50. évfolyam
2007. december 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1482/2007/EK határozata (2007. december 11.) a belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó közösségi program létrehozásáról (Fiscalis 2013 program) és a 2235/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

1

  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1483/2007/EK rendelete (2007. december 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

  

A Bizottság 1484/2007/EK rendelete (2007. december 14.) a gabonaágazatban 2007. december 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1485/2007/EK rendelete (2007. december 14.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Carne de Bísaro Transmontano vagy Carne de Porco Transmontano (OEM), Szegedi szalámi vagy Szegedi téliszalámi (OEM), Pecorino di Filiano (OEM), Cereza del Jerte (OEM), Garbanzo de Fuentesaúco (OFJ), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (OFJ), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (OFJ), Skalický trdelník (OFJ))

13

 

*

A Bizottság 1486/2007/EK rendelete (2007. december 14.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő, nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Olives noires de Nyons (OEM))

15

 

*

A Bizottság 1487/2007/EK rendelete (2007. december 14.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV övezetnek az é. sz. 53° 30′-től északra eső részén folytatott heringhalászat tilalmáról

16

 

*

A Bizottság 1488/2007/EK rendelete (2007. december 14.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezetben (közösségi vizek, valamint harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, tízujjú nyálkásfejű halakra irányuló halászat tilalmáról

18

 

*

Az Európai Központi Bank 1489/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet módosításáról (EKB/2007/18)

20

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács és Bizottság

  

2007/834/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2007. november 22.) a Svájci Államszövetségnek az Amerikai Egyesült Államok, Japán, az Orosz Föderáció és az egy félként fellépő Európai Atomenergia-közösség és Európai Gazdasági Közösség közötti, a Nemzetközi Tudományos és Technológiai Központ létrehozásáról szóló megállapodáshoz történő csatlakozásával kapcsolatban a Nemzetközi Tudományos és Technológiai Központ igazgatótanácsában a Közösségek által képviselendő álláspontról

29

  

Tanács

  

2007/835/EK

 
 

*

Az EU–Algéria Társulási Tanács 3/2007 határozata (2007. november 29.) a társulási bizottság albizottságai és egy szociális ügyekkel foglalkozó munkacsoport létrehozásáról

31

  

Bizottság

  

2007/836/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 13.) az EK-Szerződés 81. cikke szerinti eljárásról (COMP/E-2/39.143 – Opel-ügy) (az értesítés a C(2007) 4277. számú dokumentummal történt)

44

  

2007/837/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 30.) az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2008-tól 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2007) 5822. számú dokumentummal történt)

48

  

2007/838/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) a Lengyelországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6597. számú dokumentummal történt) (1)

51

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének elfogadásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából szóló, 2007. november 29-i 2007/787/EK tanácsi határozathoz (  HL L 317., 2007.12.5.)

60

 

*

Helyesbítés a Bosznia-Hercegovinában folytatott európai uniós rendőri misszió (EUPM) misszióvezetője/rendőrbiztosa kinevezéséről szóló, 2007. november 30-i EUPM/3/2007 politikai és biztonsági bizottsági határozathoz (  HL L 329., 2007.12.14.)

60

 

*

Helyesbítés a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött Halászati Partnerségi Megállapodáshoz (  HL L 205., 2007.8.7.)

60

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office