Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 329
50. évfolyam
2007. december 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1467/2007/EK rendelete (2007. december 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1468/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1469/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a 79/65/EGK tanácsi rendelet mellékletének a körzetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1470/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1471/2007/EK rendelete (2007. december 13.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 1472/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelettől a 2007/2008-as borászati év tekintetében való eltérésről

12

 

*

A Bizottság 1473/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a borkészítés melléktermékeinek az 1493/1999/EK tanácsi rendeletben előírt kezelésére vonatkozó, a 2007/2008-as borászati évben Bulgáriában végrehajtandó átmeneti intézkedésről

13

 

*

A Bizottság 1474/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1906/90/EGK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetéséről szóló 1538/91/EGK rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 1475/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a Thaiföldről származó maniókára vonatkozó 2008-tól alkalmazandó közösségi vámkontingens megnyitásáról

15

 

*

A Bizottság 1476/2007/EK rendelete (2007. december 13.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor ipari felhasználás céljával történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról, valamint az 1059/2007/EK és az 1060/2007/EK rendelet módosításáról

17

 

*

A Bizottság 1477/2007/EK rendelete (2007. december 13.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról (1)

22

  

A Bizottság 1478/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

24

  

A Bizottság 1479/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

27

  

A Bizottság 1480/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a tojásra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

29

  

A Bizottság 1481/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

31

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/71/EK irányelve (2007. december 13.) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (1)

33

 

*

A Bizottság 2007/72/EK irányelve (2007. december 13.) a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről (1)

37

 

*

A Bizottság 2007/73/EK irányelve (2007. december 13.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az acetamiprid, az atrazin, a deltametrin, az imazalil, az indoxakarb, a pendimetalin, a pimetrozin, a piraklostrobin, a tiakloprid és a trifloxistrobin megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (1)

40

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/831/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 13.) az EK-Szerződés 81. cikke szerinti eljárásról (COMP/E-2/39.142 – Toyota-ügy) (az értesítés a C(2007) 4273. számú dokumentummal történt)

52

  

2007/832/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) a ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2007/718/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6251. számú dokumentummal történt) (1)

56

  

2007/833/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2007/554/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6256. számú dokumentummal történt) (1)

59

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPM/3/2007 határozata (2007. november 30.) a Bosznia-Hercegovinában folytatott európai uniós rendőri misszió (EUPM) misszióvezetője/rendőrbiztosa kinevezéséről

63

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office