Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 327
50. évfolyam
2007. december 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1463/2007/EK rendelete (2007. december 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1464/2007/EK rendelete (2007. december 12.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2007 novemberében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 1465/2007/EK rendelete (2007. december 12.) a 752/2007/EK tanácsi rendelet V. mellékletének az Ukrajnából származó egyes acéltermékek keretmennyiségére vonatkozó módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1466/2007/EK rendelete (2007. december 12.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizein folytatott szürketőkehal-halászat tilalmáról

8

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/829/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 5.) a Tanács Főtitkárságához kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról, valamint a 2003/479/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

10

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 90/04/COL (2004. április 23.) egy új, 24c. fejezettel való kiegészítés által az állami támogatással kapcsolatos eljárási jogi és anyagi jogi szabályok negyvenhatodik alkalommal történő módosításáról: Az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazása

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 18-i 1875/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 360., 2006.12.19.)

32

 

*

Helyesbítés a többek között Dél-Afrikából származó acél drótkötelek és kábelek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1858/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. december 10-i 1459/2007/EK tanácsi rendelethez (  HL L 326., 2007.12.12.)

32
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office