Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 325
50. évfolyam
2007. december 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1450/2007/EK rendelete (2007. december 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1451/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1452/2007/EK rendelete (2007. december 7.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

66

 

*

A Bizottság 1453/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a 2008-as számviteli évre vonatkozó, adatszolgáltatási űrlaponkénti átalánydíjnak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében való megállapításáról

68

 

*

A Bizottság 1454/2007/EK rendelete (2007. december 10.) egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról

69

 

*

A Bizottság 1455/2007/EK rendelete (2007. december 10.) Egyiptomból származó rizs Közösségbe történő behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról

74

 

*

A Bizottság 1456/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a rizs és gabonafélék behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2058/96/EK, 2375/2002/EK, 2377/2002/EK, 2305/2003/EK, 955/2005/EK, 969/2006/EK és 1964/2006/EK rendelet módosításáról

76

  

A Bizottság 1457/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

81

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/810/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 19.) az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és annak tagállamai nevében történő megkötéséről

83

  

2007/810/EK

 
 

*

Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia az Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételére vonatkozó jegyzőkönyv

84

  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2007/811/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozata (2007. december 5.) az Európai Közösségek Bírósága egy bírájának kinevezéséről

89

  

Bizottság

  

2007/812/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 28.) a 41/2007/EK tanácsi rendelet IIA. mellékletével összhangban a fokozott megfigyelési program alapján három, halászatra fordítható többletnap Hollandia számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 5711. számú dokumentummal történt)

90

  

2007/813/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 28.) az ICES VIIIc és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben halászatra fordítható többletnapok Spanyolország számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 5719. számú dokumentummal történt)

92

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office