Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 323
50. évfolyam
2007. december 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1447/2007/EK rendelete (2007. december 4.) bizonyos halászati termékek irányadó árának és közösségi termelői árának a 2008-as halászati évre vonatkozó, a 104/2000/EK rendelet szerinti meghatározásáról

1

  

A Bizottság 1448/2007/EK rendelete (2007. december 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 1449/2007/EK rendelete (2007. december 7.) a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2375/2002/EK, a 2305/2003/EK, a 950/2006/EK, a 955/2005/EK, a 969/2006/EK, az 1100/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, az 1002/2007/EK és az 508/2007/EK rendelettől az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a gabonára, rizsre, cukorra és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2008. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről és az 1445/95/EK, az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK és a 633/2004/EK rendelettől a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás- és baromfihús-ágazatra vonatkozó 2008. évi kiviteliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről

8

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/799/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. október 12.) az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (közlekedési jegyzőkönyv) az Európai Közösség nevében történő aláírásáról

13

  

Jegyzőkönyv az 1991-es Alpesi Egyezménynek a közlekedés területén történő végrehajtásáról – Közlekedési jegyzőkönyv

15

  

2007/800/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 5.) az Európai Közösség és a Török Köztársaság között létrejött, a Török Köztársaságnak a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló megállapodás aláírásáról

23

  

Megállapodás az Európai Közösség és a Török Köztársaság kormánya között, a Török Köztársaságnak a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjában történő részvételéről

24

  

2007/801/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. december 6.) a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történő teljes körű alkalmazásáról

34

  

Bizottság

  

2007/802/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 4.) az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik országbeli létesítmények listájának elfogadásáról szóló 2002/840/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 5823. számú dokumentummal történt) (1)

40

  

2007/803/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 6.) a 2005/731/EK és a 2005/734/EK határozatnak hatályuk meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5887. számú dokumentummal történt) (1)

42

  

2007/804/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 6.) az elektronikus hírközlő hálózatokkal és szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjának létrehozásáról szóló 2002/627/EK bizottsági határozat módosításáról (1)

43

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/805/KKBP együttes fellépése (2007. december 6.) az Európai Unió Afrikai Unió melletti különleges képviselőjének kinevezéséről

45

 

*

A Tanács 2007/806/KKBP együttes fellépése (2007. december 6.) az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról szóló 2005/797/KKBP együttes fellépés módosításáról

50

 

*

A Tanács 2007/807/KKBP együttes fellépése (2007. december 6.) az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról

53

 

*

A Tanács 2007/808/KKBP határozata (2007. december 6.) az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról szóló 2007/807/KKBP határozat módosításáról

56

 

*

A Tanács 2007/809/KKBP együttes fellépése (2007. december 6.) az Európai Unió szudáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2007/108/KKBP együttes fellépés módosításáról

57

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból, Magyarországról, Indiából, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Lengyelországból, Dél-Afrikából és Ukrajnából származó acél drótkötelek és kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 1999/572/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/775/EK bizottsági határozathoz (  HL L 312., 2007.11.30.)

59

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office