Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 320
50. évfolyam
2007. december 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1429/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1430/2007/EK rendelete (2007. december 5.) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1431/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő, nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Huile d'olive de Nyons (OEM))

12

 

*

A Bizottság 1432/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és VI. mellékletének az állati melléktermékek jelölése és szállítása tekintetében történő módosításáról (1)

13

 

*

A Bizottság 1433/2007/EK rendelete (2007. december 5.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

18

 

*

A Bizottság 1434/2007/EK rendelete (2007. december 5.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek behozatalára a 2074/2004/EK tanácsi rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Thaiföldről feladott, akár kis mértékben módosított, akár nem, akár Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek, valamint a Kínai Népköztársaságból származó, kis mértékben módosított egyes gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről

23

 

*

A Bizottság 1435/2007/EK rendelete (2007. december 5.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a Balti-tenger 25–27., 28.2., 29. és 32. alkörzetében folytatott heringhalászat újbóli engedélyezéséről

27

 

*

A Bizottság 1436/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az Észtország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V övezet közösségi és nemzetközi vizein, valamint az ICES XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott vörösálsügér-halászat tilalmáról

29

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2007/792/EK

 
 

*

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek határozata (2007. november 26.) a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történő kötelezettségvállalások határidejének meghatározásáról szóló 2005/446/EK határozat módosításáról

31

  

Bizottság

  

2007/793/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 29.) a 2007/602/EK határozattal felállított, a közegészségügy és a fogyasztóvédelem területén működő, az érdekelt felekkel folytatott párbeszéddel foglalkozó csoport tagjainak kinevezéséről

33

  

2007/794/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 29.) a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram keretében vizsgálandó egyes anyagokra vonatkozó dossziék új benyújtási határidejének kijelöléséről (az értesítés a C(2007) 5751. számú dokumentummal történt) (1)

35

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office