Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 316
50. évfolyam
2007. december 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1415/2007/EK rendelete (2007. december 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1416/2007/EK rendelete (2007. december 3.) a sertéshúsra vonatkozó magánraktározási támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejének megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1417/2007/EK rendelete (2007. november 28.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

4

 

*

A Bizottság 1418/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről (1)

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/783/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 29.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek való nyilvánításáról (COMP/M.3975 – Cargill/Degussa ügy) (az értesítés a C(2006) 1034. számú dokumentummal történt) (1)

53

  

2007/784/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 18.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek nyilvánításáról (Ügyszám: COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (az értesítés a C(2007) 3443. számú dokumentummal történt) (1)

57

  

2007/785/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 3.) az Egyesült Királyságban, Romániában és Lengyelországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6109. számú dokumentummal történt) (1)

62

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office