Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 310
50. évfolyam
2007. november 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1387/2007/EK rendelete (2007. november 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1388/2007/EK rendelete (2007. november 27.) a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 382/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1389/2007/EK rendelete (2007. november 26.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 89. alkalommal történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1390/2007/EK rendelete (2007. november 27.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott norvéghomár-halászat tilalmáról

8

  

A Bizottság 1391/2007/EK rendelete (2007. november 27.) az 1267/2007/EK rendelet sertéshúságazatban történő alkalmazására vonatkozó különleges intézkedések elfogadásáról

10

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/68/EK irányelve (2007. november 27.) bizonyos élelmiszer-összetevők tekintetében a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IIIa. mellékletének módosításáról (1)

11

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/766/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 14.) az előcsatlakozási támogatási eszköz határokon átnyúló együttműködési alkotóeleme alapján a tagállamok és kedvezményezett országok közötti határokon átnyúló együttműködés alkalmazásában a 2007–2013-as időszakban támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról

15

  

2007/767/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 15.) a Falkland-szigetekről behozott bizonyos halászati termékek tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozatban meghatározott származási szabályoktól való eltérésről (az értesítés a C(2007) 5393. számú dokumentummal történt)

19

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az endo-1,4-béta-xilanáz (Natugrain Wheat TS) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről szóló, 2007. november 26-i 1380/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 309., 2007.11.27.)

22

 

*

Helyesbítés az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 1995. december 4-i 2796/95/EK bizottsági rendelethez (  HL L 290., 1995.12.5.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 18. kötet, 295. o.)

22

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office