Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 307
50. évfolyam
2007. november 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1373/2007/EK rendelete (2007. november 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1374/2007/EK rendelete (2007. november 23.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

3

 

*

A Bizottság 1375/2007/EK rendelete (2007. november 23.) a kukoricakeményítő-gyártás maradékainak az Amerikai Egyesült Államokból történő behozataláról (kodifikált változat)

5

 

*

A Bizottság 1376/2007/EK rendelete (2007. november 23.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (1)

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/763/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 8.) Bulgáriának és Romániának a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról

18

  

2007/764/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 8.) Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyezményhez való csatlakozásáról

20

  

2007/765/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 8.) Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, a vezetéstől való eltiltásról szóló egyezményhez való csatlakozásáról

22

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló 1249/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 26-i 1110/2003/EK bizottsági rendelethez (  HL L 158., 2003.6.27.) (Magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 13. kötet, 430. o.)

23

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office