Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 305
50. évfolyam
2007. november 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1361/2007/EK rendelete (2007. november 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1362/2007/EK rendelete (2007. november 22.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Salame Cremona (OFJ))

3

  

A Bizottság 1363/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

9

  

A Bizottság 1364/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

11

  

A Bizottság 1365/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

13

  

A Bizottság 1366/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a fehér cukor folyamatos pályázati felhívásáról szóló 1060/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról

14

  

A Bizottság 1367/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

15

  

A Bizottság 1368/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

16

  

A Bizottság 1369/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

18

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/67/EK irányelve (2007. november 22.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

22

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/754/EK

 
 

*

Az EU–Tunézia Társulási Tanács 1/2007 határozata (2007. november 9.) az „Emberi jogok és demokrácia” albizottság létrehozásáról

24

  

2007/755/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 19.) a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény különleges koordinátorának kinevezéséről

28

  

Bizottság

  

2007/756/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 9.) a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról (az értesítés a C(2007) 5357. számú dokumentummal történt)

30

  

2007/757/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 14.) egyes állat-egészségügyi és állatjóléti, valamint egyes műszaki és tudományos intézkedésekhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról

52

  

2007/758/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 15.) a boszkalid új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 5477. számú dokumentummal történt) (1)

54

  

2007/759/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 19.) a Brazíliából származó vagy ott feladott földimogyoró és az abból készült termékek aflatoxinnal való szennyezettségének kockázata miatt a 2006/504/EK határozatnak az ezen termékek ellenőrzésének gyakorisága tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5516. számú dokumentummal történt) (1)

56

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/760/KKBP együttes fellépése (2007. november 22.) az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

58

 

*

A Tanács 2007/761/KKBP közös álláspontja (2007. november 22.) az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések megújításáról

61

 

*

A Tanács 2007/762/KKBP közös álláspontja (2007. november 22.) az Európai Uniónak a Koreai-félszigeti Energiafejlesztési Szervezetben (KEDO) való részvételéről

62

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office