Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 303
50. évfolyam
2007. november 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1351/2007/EK rendelete (2007. november 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1352/2007/EK rendelete (2007. november 16.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1353/2007/EK rendelete (2007. november 20.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a monenzin, lazalocid és tilvalozin tekintetében történő módosításáról (1)

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/745/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. szeptember 28.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, az audiovizuális területen, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek meghatározásáról szóló megállapodás és záróokmány aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

9

  

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, az audiovizuális területen, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek meghatározásáról

11

  

Záróokmány

20

  

Bizottság

  

2007/746/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 19.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2007/554/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 5533. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2007/747/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke szerinti elismerésnek egyes tanúsítási eljárások esetében történő odaítéléséről és a 97/264/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2007) 5291. számú dokumentummal történt) (1)

37

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/748/KKBP együttes fellépése (2007. november 19.) az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2007/87/KKBP tanácsi együttes fellépés módosításáról

38

 

*

A Tanács 2007/749/KKBP együttes fellépése (2007. november 19.) az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziójáról (EUPM)

40

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office