Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 298
50. évfolyam
2007. november 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1335/2007/EK rendelete (2007. november 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1336/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló 1028/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak meghatározásáról szóló 557/2007/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1337/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a 992/95/EK rendeletnek a Norvégiából származó egyes halászati termékek közösségi vámkontingensei tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1338/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyiptomból származó narancs és egy Izraelből származó feldolgozott mezőgazdasági termék közösségi vámkontingensei tekintetében történő módosításáról

11

  

A Bizottság 1339/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a gabonaágazatban 2007. november 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

14

  

A Bizottság 1340/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

17

  

A Bizottság 1341/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

20

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2007/737/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL COPPS/1/2007 határozata (2007. október 30.) az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) misszióvezetője/rendőrbiztosa megbízatásának meghosszabbításáról

22

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról és naprakésszé tételéről szóló, 2007. szeptember 18-i 1183/2007/EK tanácsi rendelethez (  HL L 278., 2007.10.22.)

23
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office