Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 297
50. évfolyam
2007. november 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/713/EK

 
 

*

Az EU-Algéria társulási tanács 2/2007 határozata (2007. október 16.) az euro-mediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 6. jegyzőkönyvének módosításáról

1

  

2007/713/EK

 
 

*

6. jegyzőkönyv a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről

3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office