Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 296
50. évfolyam
2007. november 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1331/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a Kínai Népköztársaságból származó dicián-diamid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 1332/2007/EK rendelete (2007. november 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

 

*

A Bizottság 1333/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV övezetben és a IIa övezet közösségi vizein folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

20

 

*

A Bizottság 1334/2007/EK rendelete (2007. november 14.) a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó kezdeti intézkedésekről szóló 1749/96/EK rendelet módosításáról (1)

22

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/735/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 4.) az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke értelmében végrehajtott eljárásról (Ügyszám COMP/C2/38.681 – A cannes-i megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás) (az értesítés a C(2006) 4350. számú dokumentummal történt) (1)

27

  

2007/736/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 9.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének egyes friss húsok Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok és ezek részei jegyzékének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5365. számú dokumentummal történt) (1)

29

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office