Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 295
50. évfolyam
2007. november 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1327/2007/EK rendelete (2007. november 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1328/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI, VII és VIII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, nagyszemű vörösdurbincsra irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1329/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott norvégmenyhal-halászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 1330/2007/EK rendelete (2007. szeptember 24.) a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történő, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztésére vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározásáról (1)

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/730/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 16.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének (1) bekezdése alapján az Egyesült Királyság által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való összeegyeztethetőségéről (1)

12

  

2007/731/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 13.) az Egyesült Királyságban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 5549. számú dokumentummal történt) (1)

28

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/732/KKBP együttes fellépése (2007. november 13.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2007/106/KKBP együttes fellépés módosításáról

30

 

*

A Tanács 2007/733/KKBP együttes fellépése (2007. november 13.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépés módosításáról

31

 

*

A Tanács 2007/734/KKBP közös álláspontja (2007. november 13.) az Üzbegisztánnal szembeni korlátozó intézkedésekről

34

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office