Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 293
50. évfolyam
2007. november 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1318/2007/EK rendelete (2007. november 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1319/2007/EK rendelete (2007. november 9.) a 2092/91/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének az ökológiai gazdálkodásra történő átállásuk első évében lévő parcellákról származó takarmányok felhasználása tekintetében történő módosításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/722/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 22.) a romániai hatóságok által a 2006/2007. évi szárazság mezőgazdasági ágazatra gyakorolt következményeinek enyhítése céljából nyújtott rendkívüli állami támogatásról

5

  

2007/723/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 8.) a Régiók Bizottsága három szlovák tagjának és három szlovák póttagjának kinevezéséről

7

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2007/724/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/10/2007 határozata (2007. szeptember 25.) az Európai Unió boszniai-hercegovinai katonai művelete EU műveleti parancsnokának kinevezéséről

8

  

2007/725/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/12/2007 határozata (2007. szeptember 25.) az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai művelete tekintetében a nápolyi EU Vezetési Elem parancsnokának kinevezéséről

9
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office