Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 291
50. évfolyam
2007. november 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1307/2007/EK rendelete (2007. november 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1308/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 1309/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1310/2007/EK rendelete (2007. november 8.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

6

  

A Bizottság 1311/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack)

7

  

A Bizottság 1312/2007/EK rendelete (2007. november 8.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma)

9

 

*

A Bizottság 1313/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a 2076/2002/EK rendeletnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett időszaknak a metalaxilra vonatkozó meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról és a 2024/2006/EK rendeletnek a metalaxilra vonatkozó eltérés törlése tekintetében történő módosításáról (1)

11

 

*

A Bizottság 1314/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a 499/96/EK rendeletnek az Izlandról származó egyes halak és halászati termékek közösségi vámkontingensei tekintetében történő módosításáról

13

 

*

A Bizottság 1315/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági felügyeletről és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról (1)

16

 

*

A Bizottság 1316/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizein folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

23

  

A Bizottság 1317/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

25

 

*

Tájékoztatás az 1891/2006/EK tanácsi rendelet és a 876/2007/EK és a 877/2007/EK bizottsági rendelet hatálybalépésének időpontjáról

28

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/720/KKBP együttes fellépése (2007. november 8.) az EU bosznia és hercegovinai katonai műveletéről szóló 2004/570/KKBP együttes fellépés módosításáról

29

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office