Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 289
50. évfolyam
2007. november 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1297/2007/EK rendelete (2007. november 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1298/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a Bizottság 900/2007/EK rendeletének harmadik országok és az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területeinek megkülönböztetése érdekében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1299/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a komlótermelők termelői csoportjainak elismeréséről (kodifikált változat)

4

 

*

A Bizottság 1300/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1622/2000/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 1301/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/714/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 30.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának és egy olasz póttagjának kinevezéséről

12

  

2007/715/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 30.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

13

  

Bizottság

  

2007/716/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 30.) a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, bizonyos bulgáriai hús- és tejágazati létesítményekre vonatkozó szerkezeti követelményekkel kapcsolatos átmeneti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2007) 5238. számú dokumentummal történt) (1)

14

  

2007/717/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 31.) az elektronikus számlázással (e-számlázás) foglalkozó szakértői csoport felállításáról

38

  

2007/718/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 6.) a ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 5452. számú dokumentummal történt) (1)

45

  

2007/719/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 6.) a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából a tagállamok részére egy meghatározott hektárszám alapján előirányzott indikatív pénzügyi támogatásoknak a 2007/2008-as gazdasági évre történő meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 5293. számú dokumentummal történt)

59

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office