Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 287
50. évfolyam
2007. november 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1286/2007/EK rendelete (2007. október 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1287/2007/EK rendelete (2007. október 31.) a gabonaágazatban 2007. november 1-jén alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1288/2007/EK rendelete (2007. október 31.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES Vb és VIa övezet közösségi vizein folytatott foltostőkehal-halászat tilalmáról

6

 

*

A Bizottság 1289/2007/EK rendelete (2007. október 31.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Kattegatban folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

8

 

*

A Bizottság 1290/2007/EK rendelete (2007. október 31.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Skagerrakban folytatott közönségestőkehal-halászat újbóli engedélyezéséről

10

 

*

A Bizottság 1291/2007/EK rendelete (2007. október 31.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 88. alkalommal történő módosításáról

12

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/706/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 29.) a svédországi villamosenergia-termelésnek és -értékesítésnek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2007) 5197. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2007/707/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 30.) a 41/2007/EK tanácsi rendelet IIA. mellékletével összhangban Németország számára a fokozott megfigyelési program keretében halászatra fordítható három többletnap biztosításáról (az értesítés a C(2007) 5221. számú dokumentummal történt)

23

  

2007/708/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 31.) a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén működő tudományos bizottságok tagjaivá kinevezett szakértők névsorának módosításáról és a megbízatásuk időtartamának meghosszabbításáról

25

  

2007/709/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 31.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2007/554/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 5284. számú dokumentummal történt) (1)

29

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office