Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 285
50. évfolyam
2007. október 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1279/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az Orosz Föderációból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a Thaiföldről és Törökországból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám hatályon kívül helyezéséről

1

  

A Bizottság 1280/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

26

 

*

A Bizottság 1281/2007/EK rendelete (2007. október 30.) a cukorágazatban a cukorrépa minimálárának a közös valutát be nem vezető tagállamok valutáira történő átváltására alkalmazandó egyedi mezőgazdasági átváltási árfolyamoknak a 2006/2007-es gazdasági évre történő meghatározásáról

28

 

*

A Bizottság 1282/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az élelmiszerek 2007. évi éves elosztási tervére alkalmazandó végrehajtási időszak vége tekintetében a 3149/92/EGK rendelettől való eltérésről

30

 

*

A Bizottság 1283/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES Vb és VIb, valamint a VIaN övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

31

 

*

A Bizottság 1284/2007/EK rendelete (2007. október 30.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa és IV övezet, valamint a IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott feketetőkehal-halászat tilalmáról

33

 

*

A Bizottság 1285/2007/EK rendelete (2007. október 30.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

35

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/701/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított NK603xMON810 kukoricát (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 5140. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2007/702/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított 59122 fajtájú kukoricát (DAS-59122-7) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 5141. számú dokumentummal történt) (1)

42

  

2007/703/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított 1507xNK603 kukoricát (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 5142. számú dokumentummal történt) (1)

47

  

2007/704/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 30.) a Cseh Köztársaságból, a Koreai Köztársaságból, Malajziából, Oroszországból, Thaiföldről és Törökországból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2001/602/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

52

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/705/KKBP közös álláspontja (2007. október 30.) egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról

54

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office