Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 284
50. évfolyam
2007. október 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1272/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1273/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról szóló 1405/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1914/2006/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1274/2007/EK rendelete (2007. október 29.) a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2104/2004/EK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1275/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mellékletének módosításáról (1)

8

 

*

A Bizottság 1276/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletnek, a 247/2006/EK tanácsi rendeletnek és az 552/2007/EK bizottsági rendeletnek a 2007-es költségvetési felső határok megállapítása tekintetében történő módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1277/2007/EK rendelete (2007. október 29.) a 2371/2002/EK tanácsi rendelet III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1438/2003/EK rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 1278/2007/EK rendelete (2007. október 29.) egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról (1)

20

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

 

*

Függelék a Bulgáriának és Romániának az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozásáról szóló, 2007. július 23-i 2007/543/EK tanácsi határozathoz (  HL L 200., 2007.8.1.)

26

  

Bizottság

  

2007/697/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2007. október 22.) az Írország által kérelmezett eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 5095. számú dokumentummal történt)

27

  

2007/698/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 29.) a 2007/116/EK határozatnak a további, 116-tal kezdődő, fenntartott hívószámok bevezetése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5139. számú dokumentummal történt) (1)

31

  

2007/699/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 29.) a 92/33/EGK tanácsi irányelv harmadik országokból származó zöldségszaporító és -ültetési anyagok behozatali feltételeihez kapcsolódó eltérés kiterjesztésének céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5218. számú dokumentummal történt)

33

  

IRÁNYMUTATÁSOK

  

Európai Központi Bank

  

2007/700/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. szeptember 20.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás I. és II. mellékletének módosításáról (EKB/2007/10)

34

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 178., 2006.7.1.)

44

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office