Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 281
50. évfolyam
2007. október 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1240/2007/EK rendelete (2007. október 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1241/2007/EK rendelete (2007. október 24.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról az uborkára, az articsókára, a klementinre, a mandarinra és a narancsra vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

3

 

*

A Bizottság 1242/2007/EK rendelete (2007. október 24.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 793/2006/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1243/2007/EK rendelete (2007. október 24.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (1)

8

 

*

A Bizottság 1244/2007/EK rendelete (2007. október 24.) a 2074/2005/EK rendeletnek a bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékekre vonatkozó végrehajtási intézkedések tekintetében történő módosításáról és a húsvizsgálattal kapcsolatos hatósági ellenőrzésekre vonatkozó különleges szabályok megállapításáról (1)

12

 

*

A Bizottság 1245/2007/EK rendelete (2007. október 24.) a 2075/2005/EK rendelet I. mellékletének a folyékony pepszin a húsban előforduló trichinella kimutatására történő használata tekintetében történő módosításáról (1)

19

 

*

A Bizottság 1246/2007/EK rendelete (2007. október 24.) a 2076/2005/EK rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt halolajat importáló élelmiszer-ipari vállalkozók számára biztosított átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (1)

21

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács és Bizottság

  

2007/681/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2007. október 9.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, és másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

23

  

Bizottság

  

2007/682/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 18.) a Közösség klasszikus sertéspestis elleni élő attenuált vakcinakészletének megújításáról (az értesítés a C(2007) 4699. számú dokumentummal történt)

25

  

2007/683/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 18.) a Magyarország egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 5053. számú dokumentummal történt)

27

  

2007/684/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 24.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatos, franciaországi, németországi, ausztriai, portugáliai, dániai, cseh köztársaságbeli és egyesült királyságbeli, korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5152. számú dokumentummal történt) (1)

28

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2007/685/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL AFG/1/2007 határozata (2007. október 16.) az EUPOL AFGHANISTAN misszióvezetőjének kinevezéséről

37

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office