Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 279
50. évfolyam
2007. október 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1230/2007/EK rendelete (2007. október 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1231/2007/EK rendelete (2007. október 19.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

  

A Bizottság 1232/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a rizságazatban megnyitott vámkontingensek keretében a behozatali engedélykérelmek benyújtásának és a behozatali engedélyek kibocsátásának 2007. decemberi időpontja tekintetében a 2058/96/EK, az 1964/2006/EK és az 1002/2007/EK rendelettől való eltérésről

8

 

*

A Bizottság 1233/2007/EK rendelete (2007. október 22.) az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 885/2006/EK rendelet módosításáról

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/676/EK

 
 

*

Az EU–Mexikó Vegyes Bizottság 1/2007 határozata (2007. június 14.) a 2000. március 23-i 2/2000 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozatnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló III. mellékletéről

15

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/677/KKBP együttes fellépése (2007. október 15.) az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről

21
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office