Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 277
50. évfolyam
2007. október 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1223/2007/EK rendelete (2007. október 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1224/2007/EK rendelete (2007. október 19.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2008-ban az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

3

  

A Bizottság 1225/2007/EK rendelete (2007. október 19.) a 2007. december 1-jétől2008. február 29-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

5

 

*

A Bizottság 1226/2007/EK rendelete (2007. október 17.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1227/2007/EK rendelete (2007. október 19.) a 712/2007/EK rendeletnek a tagállami intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

10

 

*

A Bizottság 1228/2007/EK rendelete (2007. október 19.) az 1628/2004/EK tanácsi rendelettel az Indiából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára kivetett kiegyenlítő vám esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról

15

 

*

A Bizottság 1229/2007/EK rendelete (2007. október 19.) az 1629/2004/EK tanácsi rendelettel az Indiából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára megállapított dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról

18

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/672/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 15.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy osztrák tagjának kinevezéséről

22

  

2007/673/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 15.) az Europol elemzési fájljaira alkalmazandó szabályzat elfogadásáról szóló tanácsi jogi aktus módosításáról

23

  

Bizottság

  

2007/674/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 4.) a Franciaország által az Ernault vállalkozás számára nyújtott 575/04 sz. állami támogatásról, valamint a Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerint a C 32/05 sz. (ex N 250/05) intézkedéssel kapcsolatosan indított eljárásról (az értesítés a C(2007) 1405. számú dokumentummal történt) (1)

25

  

2007/675/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 17.) az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

29

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. október 18-i 1222/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 275., 2007.10.19.)

33

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office