Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 275
50. évfolyam
2007. október 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1215/2007/EK rendelete (2007. október 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1216/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1217/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

16

  

A Bizottság 1218/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

19

  

A Bizottság 1219/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007 októberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

23

  

A Bizottság 1220/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a cukorágazatban az 1110/2007/EK rendelettel megállapított, melaszra vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

25

  

A Bizottság 1221/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

27

  

A Bizottság 1222/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

30

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/671/EK

 
 

*

Az EK–Dánia/Feröer-szigetek vegyes bizottságának 1/2007 határozata (2007. október 8.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás 4. jegyzőkönyvének módosításáról

32
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office