Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 274
50. évfolyam
2007. október 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1209/2007/EK rendelete (2007. október 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1210/2007/EK rendelete (2007. október 17.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek odaítélésére irányuló pályázat meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 1211/2007/EK rendelete (2007. október 17.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 883/2001/EK rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1212/2007/EK rendelete (2007. október 17.) egyes virág-, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint egyes feldolgozottgyümölcs- és -zöldség-termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja tekintetében több rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1213/2007/EK rendelete (2007. október 17.) a bizonyos citrusfélék termelőinek juttatott támogatási összegeknek a feldolgozási küszöbérték egyes tagállamokban való meghaladása folytán, a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan történő csökkentéséről

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/668/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 25.) az Európai Közösségeknek a Vámigazgatások Világszervezetében való tagságából eredő jogok és kötelezettségek ideiglenes gyakorlásáról

11

  

Bizottság

  

2007/669/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 15.) az Adoxophyes orana granulovírusnak, az amisulbromnak, az emamektinnek, a piridalilnak és a Spodoptera littoralis nukleo-poliéder vírusnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2007) 4647. számú dokumentummal történt) (1)

15

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/670/KKBP határozata (2007. október 1.) az Európai Unió és Új-Zéland közötti, Új-Zélandnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

17

  

Megállapodás az Európai Unió és Új-Zéland között, Új-Zélandnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történő részvételéről

18

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office