Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 272
50. évfolyam
2007. október 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1205/2007/EK rendelete (2007. október 15.) a Kínai Népköztársaságból származó integrált elektronikus kompakt fénycsövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vámoknak a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kivetéséről és a Vietnami Szocialista Köztársaságban, a Pakisztáni Iszlám Köztársaságban és a Fülöp-szigeteki Köztársaságban feladott ugyanilyen termékre történő kiterjesztéséről

1

  

A Bizottság 1206/2007/EK rendelete (2007. október 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

21

 

*

A Bizottság 1207/2007/EK rendelete (2007. október 16.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról

23

 

*

A Bizottság 1208/2007/EK rendelete (2007. október 16.) a tej- és tejtermékágazatban a 800/1999/EK rendelet 36. és 44. cikkében említett szállítmányokra 2007. június 1–14. között alkalmazandó export-visszatérítések meghatározása tekintetében való eltérésről

29
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office