Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 270
50. évfolyam
2007. október 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1197/2007/EK rendelete (2007. október 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1198/2007/EK rendelete (2007. október 12.) a Lettország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V övezet közösségi és nemzetközi vizein, valamint az ICES XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott vörösálsügér-halászat tilalmáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

2007/658/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. szeptember 26.) az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről szóló kiegészítő megállapodás megkötéséről

5

  

2007/658/EK

 
 

*

Kiegészítő megállapodás az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről

6

  

2007/659/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 9.) Franciaország részére a tengerentúli megyéiben előállított „hagyományos” rumra jövedékiadó-kedvezmény alkalmazásának engedélyezéséről és a 2002/166/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

12

  

2007/660/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 9.) a Régiók Bizottsága négy holland tagjának és négy holland póttagjának kinevezéséről

15

  

2007/661/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 9.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának és egy olasz póttagjának kinevezéséről

16

  

2007/662/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 9.) a Régiók Bizottsága öt szlovén tagjának és három szlovén póttagjának kinevezéséről

17

  

2007/663/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 12.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2007/554/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 4660. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2007/664/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 12.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2007/554/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 4674. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/665/KKBP határozata (2007. szeptember 28.) az Európai Unió és a Horvát Köztársaság közötti, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

27

 

*

Megállapodás az Európai Unió és a Horvát Köztársaság közötti, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történő részvételéről

28

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. november 16-i 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 323., 2005.12.9.)

32

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office