Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 267
50. évfolyam
2007. október 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1188/2007/EK rendelete (2007. október 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1189/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a mezőgazdasági termékek intervenciós felvásárlásánál alkalmazandó értékcsökkenési együtthatóknak a 2008. számviteli évre történő megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1190/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMOGA számára a 2008-es számviteli évre történő meghatározásáról

5

 

*

A Bizottság 1191/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelettől a 2006/2007-es borászati év tekintetében való eltérésről

7

  

A Bizottság 1192/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

8

  

A Bizottság 1193/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

10

  

A Bizottság 1194/2007/EK rendelete (2007. október 11.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

11

 

*

A Bizottság 1195/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V övezet közösségi és nemzetközi vizein, valamint az ICES XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott vörösálsügér-halászat tilalmáról

12

 

*

A Bizottság 1196/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet közösségi vizein folytatott rombuszhalhalászat tilalmáról

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

AJÁNLÁSOK

  

2007/657/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2007. október 11.) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, a szabályozott információk központi tárolására hivatalosan kijelölt rendszerek elektronikus hálózatáról (az értesítés a C(2007) 4607. számú dokumentummal történt) (1)

16

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office