Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 265
50. évfolyam
2007. október 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1184/2007/EK rendelete (2007. október 9.) az Amerikai Egyesült Államokból, a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó peroxoszulfátok (perszulfátok) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a behozatalra kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 1185/2007/EK rendelete (2007. október 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

*

A Bizottság 1186/2007/EK rendelete (2007. október 10.) a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletének a Romániára és Bulgáriára vonatkozó közvetlen eladások és szállítások megoszlásának tekintetében történő módosításáról

22

  

A Bizottság 1187/2007/EK rendelete (2007. október 10.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. október 1. és 5. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

23
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office