Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 264
50. évfolyam
2007. október 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1177/2007/EK rendelete (2007. október 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1178/2007/EK rendelete (2007. október 5.) egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság 1179/2007/EK rendelete (2007. október 9.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Bayerischer Meerrettich vagy Bayerischer Kren (OFJ))

5

 

*

A Bizottság 1180/2007/EK rendelete (2007. október 9.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES II a és IV övezet közösségi vizein folytatott kisfejűlepényhal- és vöröslepényhal-halászat tilalmáról

7

 

*

A Bizottság 1181/2007/EK rendelete (2007. október 9.) Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és II b övezetben folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

9

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/654/KKBP közös álláspontja (2007. október 9.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2005/440/KKBP közös álláspont módosításáról

11
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office