Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 262
50. évfolyam
2007. október 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1174/2007/EK rendelete (2007. október 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1175/2007/EK rendelete (2007. október 8.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK bizottsági rendelettől való eltérésről

3

 

*

A Bizottság 1176/2007/EK rendelete (2007. október 8.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és II övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott aranylazac-halászat tilalmáról

4

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

2007/648/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. szeptember 26.) a trópusi faanyagokról szóló, 2006. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

6

  

2007/648/EK

 
 

*

2006. évi nemzetközi megállapodás a trópusi faanyagokról

8

  

2007/648/EK

 
 

*

Az Európai Közösségnek a megállapodás 36. cikke (3) bekezdése szerinti nyilatkozata

26

  

2007/649/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 1.) a Régiók Bizottsága négy svéd tagjának és három svéd póttagjának kinevezéséről

27

  

2007/650/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 1.) a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának kinevezéséről

28

  

2007/651/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 1.) a Régiók Bizottsága egy német tagjának és két német póttagjának kinevezéséről

29

  

2007/652/Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 1.) az Euratom Ellátási Ügynökség tanácsadó bizottsága egy tagjának kinevezéséről

30

  

2007/653/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 8.) a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából a tagállamok részére egy meghatározott hektárszám alapján előirányzott végleges pénzügyi támogatásoknak a 2007-es pénzügyi évre történő megállapításáról (az értesítés a C(2007) 4524. számú dokumentummal történt)

31
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office