Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 261
50. évfolyam
2007. október 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1166/2007/EK rendelete (2007. október 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1167/2007/EK rendelete (2007. október 4.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIII a és b övezet közösségi vizein folytatott közönségesnyelvhal-halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1168/2007/EK rendelete (2007. október 5.) a Finnország lobogója alatt közlekedő hajók által a Balti-tenger 22–24 alkörzetében (közösségi vizek) folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 1169/2007/EK rendelete (2007. október 5.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII és XIV övezetben (közösségi vizek, valamint harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott atlantitükörhal-halászat tilalmáról

7

 

*

A Bizottság 1170/2007/EK rendelete (2007. október 5.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott kékpuhatőkehal-halászat tilalmáról

9

 

*

A Bizottság 1171/2007/EK rendelete (2007. október 5.) a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2771/1999/EK bizottsági rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1172/2007/EK rendelete (2007. október 5.) az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági rendelkezésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról szóló 1891/2004/EK rendelet módosításáról

12

  

A Bizottság 1173/2007/EK rendelete (2007. október 5.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom)

24

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

2007/644/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2007. szeptember 18.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, és másrészről az Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

25

  

2007/645/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 1.) a Régiók Bizottsága egy máltai tagjának és két máltai póttagjának kinevezéséről

26

  

2007/646/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 1.) a Régiók Bizottsága egy észt tagjának és három észt póttagjának kinevezéséről

27

  

2007/647/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 3.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2007) 4477. számú dokumentummal történt)

28
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office