Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 260
50. évfolyam
2007. október 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1163/2007/EK rendelete (2007. október 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1164/2007/EK rendelete (2007. október 4.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Holsteiner Karpfen (OFJ))

3

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/62/EK irányelve (2007. október 4.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a bifenazát, a petoxamid, a pirimetanil és a rimszulfuron legnagyobb megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (1)

4

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

2007/640/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 10.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikkének (7) bekezdésével összhangban tett tanácsi ajánlás nyomán a Cseh Köztársaság által foganatosított intézkedések eredménytelenségének a Szerződés 104. cikkének (8) bekezdésével összhangban történő megállapításáról

13

  

2007/641/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 1.) a Fidzsi-szigeteki Köztársasággal az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz 37. cikke szerint folytatott konzultációk lezárásáról

15

  

2007/642/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 4.) az Albániából importált, emberi fogyasztásra szánt halászati termékekre vonatkozó szükségintézkedésekről (az értesítés a C(2007) 4482. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office