Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 258
50. évfolyam
2007. október 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1151/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) Svájcból származó egyes mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó autonóm és átmeneti közösségi vámkontingensek megnyitásáról

1

 

*

A Tanács 1152/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló 1255/1999/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Tanács 1153/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) a tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a fogyasztói tejre vonatkozó kiegészítő szabályairól szóló 2597/97/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 1154/2007/EK rendelete (2007. október 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

  

A Bizottság 1155/2007/EK rendelete (2007. október 3.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. szeptember 24. és 28. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

9

 

*

A Bizottság 1156/2007/EK rendelete (2007. október 3.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő, nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Münchener Bier (OFJ))

13

 

*

A Bizottság 1157/2007/EK rendelete (2007. október 3.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik megnevezés termékleírásában történő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Sierra Mágina (OEM))

15

 

*

A Bizottság 1158/2007/EK rendelete (2007. október 2.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M övezetben folytatott vörösálsügér-halászat tilalmáról

17

 

*

A Bizottság 1159/2007/EK rendelete (2007. október 2.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES III a övezetben, valamint a III b, c és d övezet közösségi vizein folytatott közönségesnyelvhal-halászat újbóli engedélyezéséről

19

 

*

A Bizottság 1160/2007/EK rendelete (2007. október 3.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizein folytatott ördöghalhalászat tilalmáról

21

 

*

A Bizottság 1161/2007/EK rendelete (2007. október 3.) a Finnország lobogója alatt közlekedő hajók által a Balti-tengeren az ICES IIIb, c, d övezetben (közösségi vizek) folytatott simalepényhal-halászat tilalmáról

23

 

*

A Bizottság 1162/2007/EK rendelete (2007. október 3.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V, VI, VII és XII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott feketeabroncshal-halászat tilalmáról

25

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2007/61/EK irányelve (2007. szeptember 26.) az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről szóló 2001/114/EK irányelv módosításáról

27

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

2007/637/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. szeptember 26.) a Régiók Bizottsága négy spanyol tagjának és hét spanyol póttagjának kinevezéséről

29

  

2007/638/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 24.) a baromfik kis patogenitású madárinfluenza elleni rendkívüli védőoltásáról Olaszországban (az értesítés a C(2007) 4393. számú dokumentummal történt)

31

  

2007/639/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 2.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet értelmében szolgáltatandó adatok és információk közös formátumának kialakításáról (az értesítés a C(2007) 4409. számú dokumentummal történt)

39

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2007. augusztus 29-i 2007/54/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 226., 2007.8.30.)

44
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office