Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 255
50. évfolyam
2007. szeptember 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1124/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatala vonatkozásában végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 367/2006/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1125/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 1126/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletnek a kukoricában és kukoricakészítményekben előforduló Fusarium-toxinok tekintetében történő módosításáról (1)

14

 

*

A Bizottság 1127/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról

18

  

A Bizottság 1128/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a gabonaágazatban 2007. október 1-jén alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

24

  

A Bizottság 1129/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

27

  

A Bizottság 1130/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

29

  

A Bizottság 1131/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

31

  

A Bizottság 1132/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

33

  

A Bizottság 1133/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

35

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/626/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. szeptember 28.) az Európai Gazdasági Közösség és az Indiai Köztársaság között a nádcukorról szóló megállapodásnak a Közösség nevében történő felmondásáról

37

  

2007/627/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. szeptember 28.) az AKCS-EGK loméi egyezményben szereplő AKCS-cukorról szóló 3. jegyzőkönyvnek és az egyezményhez mellékelt, az AKCS-EK partnerségi megállapodás V. mellékletéhez csatolt 3. jegyzőkönyvben szereplő megfelelő nyilatkozatoknak Barbados, Belize, az Elefántcsontparti Köztársaság, a Fidzsi-szigeteki Köztársaság, a Guyanai Köztársaság, Jamaica, a Kenyai Köztársaság, a Kongói Köztársaság, a Madagaszkári Köztársaság, a Malawi Köztársaság, a Mauritiusi Köztársaság, a Mozambiki Köztársaság, a Saint Kitts és Nevis Államszövetség, a Suriname Köztársaság, a Szváziföldi Királyság, a Tanzániai Egyesült Köztársaság, a Trinidad és Tobago Köztársaság, az Ugandai Köztársaság, a Zambiai Köztársaság és a Zimbabwei Köztársaság tekintetében a Közösség részéről történő felmondásáról

38

  

Bizottság

  

2007/628/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 19.) a metomilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 4258. számú dokumentummal történt) (1)

40

  

2007/629/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 20.) a trifluralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 4282. számú dokumentummal történt) (1)

42

  

2007/630/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 27.) a 2006/779/EK határozatnak az alkalmazási időszak kiterjesztése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 4459. számú dokumentummal történt) (1)

44

  

2007/631/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 27.) a 2006/805/EK határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 4460. számú dokumentummal történt) (1)

45

  

2007/632/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 28.) a Németországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 4480. számú dokumentummal történt) (1)

46

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office