Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 252
50. évfolyam
2007. szeptember 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1105/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1106/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. szeptember 17. és 21. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

3

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Thaiföldről származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukorica-termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2007. június 18-i 682/2007/EK tanácsi rendelethez (  HL L 159., 2007.6.20.)

7

 

*

Helyesbítés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 368., 2006.12.23.)

7

 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó bárium-karbonát importjára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az ideiglenes dömpingellenes vám végleges beszedéséről szóló, 2005. július 18-i 1175/2005/EK tanácsi rendelethez (  HL L 189., 2005.7.21.)

7
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office