Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 251
50. évfolyam
2007. szeptember 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/611/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. július 23.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt második kiegészítő jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

  

2007/611/EK

 
 

*

Második kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából

2
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office