Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 249
50. évfolyam
2007. szeptember 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1102/2007/EK rendelete (2007. szeptember 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

*

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke hivatalvezetőjének szóló szolgálati utasítások 2007. szeptember 19.

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/617/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. szeptember 18.) a Régiók Bizottsága öt magyar tagjának és öt magyar póttagjának kinevezéséről

8

  

2007/618/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. szeptember 18.) a Régiók Bizottsága egy finn tagjának és egy finn póttagjának kinevezéséről

10

  

Bizottság

  

2007/619/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 20.) az 1,3-Diklór-propénnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 4281. számú dokumentummal történt) (1)

11

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office