Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 244
50. évfolyam
2007. szeptember 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1070/2007/EK rendelete (2007. szeptember 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1071/2007/EK rendelete (2007. szeptember 18.) a Kínai Népköztársaságból származó, 80 mm-t meghaladó átmérőjű darabos kőszénkoksz behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/613/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 10.) a Spanyolország által a Chupa Chups javára megítélt C 1/06 (ex NN 103/05) támogatásokról (az értesítés a C(2007) 1710. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office